Enter your search terms:
 

כתבה מתוך אתר פוליסה – עיתון הביטוח, הפנסיה והפיננסים .

במסגרת הכתבה נסקר פסק דין שניתן בבית משפט השלום בנתניה בו ייצגה עו"ד רעות ממשרדנו .

במסגרתו ביהמ"ש הכריע בשאלה האם קיימת למבטח רכב זכות שיפוי כאשר סכום הנזק הנתבע נמוך מגובה ההשתתפות העצמית?

מוזמנים לקרוא את בכתבה >>

 

 

דילוג לתוכן