Enter your search terms:
 

Uncategorized

כתבה מתוך אתר פוליסה – עיתון הביטוח, הפנסיה והפיננסים .

צוואה היא מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. על-פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965, ישנם מספר סוגי צוואות: האחת, צוואה בכתב יד, הנעשית כולה בכתב ידו ובחתימתו של המוריש. השניה, צוואה בעדים הנעשית בכתב בחתימתו של הצוואה החותם בנוכחות העדים אשר אף הם...

צוואה – למה זה חשוב?

צוואה היא מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. על-פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965, ישנם מספר סוגי צוואות: האחת, צוואה בכתב יד, הנעשית כולה בכתב ידו ובחתימתו של המוריש. השניה, צוואה בעדים הנעשית בכתב בחתימתו של הצוואה החותם בנוכחות העדים אשר אף הם...

תביעה לפינוי שוכר

דיירים/שוכרים סרבנים שלא עומדים במועדי התשלום ו/או מסרבים לפנות את הדירה הם תופעה מוכרת וידועה בתחום השכרת דירות. בעבר, משכירים רבים נאלצו לנהל הליכים משפטיים ארוכים ומייגעים כנגד דיירים/שוכרים סרבנים...

דילוג לתוכן