Enter your search terms:
 

תביעה לפינוי שוכר

דיירים/שוכרים סרבנים שלא עומדים במועדי התשלום ו/או מסרבים לפנות את הדירה הם תופעה מוכרת וידועה בתחום השכרת דירות.

בעבר, משכירים רבים נאלצו לנהל הליכים משפטיים ארוכים ומייגעים כנגד דיירים/שוכרים סרבנים, כאשר במהלך כל התקופה הזו המשכירים מצאו עצמם מנהלים הליכים משפטים יקרים מבלי לקבל דמי שכירות, אלא רק לאחר שבוצע פינוי בפועל.

כיום, בשונה מהמצב המשפטי בעבר, בעקבות תיקון שבוצע לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, באפשרות המשכיר להגיש תביעה לפינוי מושכר בהליך מקוצר ומזורז ולקבל כנגד הדייר/שוכר הסרבן פסק-דין לפינוי הדירה, וזאת תוך מס' חודשים בלבד.

חשוב להבהיר, כי התיקון מתייחס רק לגבי דיירים שאינם דיירים מוגנים וכי אותו ניתן לבקש במסגרת התביעה הינו פינוי בלבד, כאשר סעדים כספיים בגין פיצויים ו/או דמי שכירות וכדומה ניתן להגיש באמצעות תביעה נפרדת.

אם נתקלתם בדייר/שוכר סרבן, כזה שלא עומד בתשלומי השכירות ו/או מסרב להתפנות מהדירה, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משדרנו לצורך הגשת תביעה לפינוי מושכר, בשים לב כי ככל שתקדימו את מועד הגשת התביעה כך תקטינו את הנזקים הכספיים שלכם בעתיד.

דילוג לתוכן